Inici de curs a Sobre Vell 02/11/14

Inici de curs a Sobre Vell 02/11/14
fotos

25 d’octubre 2012

Curs 2012-13


Proposta de Programació del curs 2012-2013
OBJECTIU GENERAL:                                            
-      Créixer com a persones amb els valors escoltes per poder-los transmetre amb les vivències diàries als nostres al-lots i al-lotes.

OBJECTIU PASTORAL:                                    .
Renovar-nos d'acord amb els valors de l'evangeli i transmeter-los més enllà de l'Escoltisme.
a) Contribuir a fer la parróquia més propera al jovent.
b) Dedicar una sortida de Kraal a estudiar la llei escolta a la llum de l'evangeli.
c) En preparar activitats per al poble aplicar-hi els valors de l'evangeli
OBJECTIU ESPECÍFICS:                                   .

De cara als al.lots i al.lotes:

Eix fe: Treballar l’eix fe d’una manera motivadora: pregàries als caus, celebracions a
les sortides, activitats proposades... per tal que l’evangelització sigui el fil conductor de tota l’activitat escolta.
Eix educació: Treballar més la metodología escolta, quan a que els al·lots i al·lotes siguin més partíceps de proposar, escullir i dur a terme les accions, com a camí de compromís amb l’escoltisme, manifestat en la promesa.
Eix país: Fer més excursions a peu, amb velo... aprofitar per conèixer els indrets que
es visiten des d’un punt de vista natural, històric, del patrimoni, poc coneguts o poc visitats... fent una recerca prèvia d’informació de la importància de cada lloc,

De cara als caps:

Eix fe: Participar activament (i amb el foulard, en els actes organitzats pels escoltes) com equip de caps a les activitats que organitza l’agrupament i la parròquia,
especialment a principi de curs, per Nadal i Pasqua.
Eix educació: Animar i afavorir els caps a formar-se com a caps, ja sigui de forma autodidacta o participant en cursos de formació.
Eix país: Adherir-nos a les iniciatives que surtin en favor de la cultura, el poble, la natura que siguin d’interès per l’agrupament,

De cara a l’equip de pares i mares:
-        Promoure les promeses dels pares i mares de l’equip com a reconeixement de la seva feina i integració dins l’agrupament. (Tenint en compte sa feina i l’interés)
-        Assistir periòdicament a les reunions de l’equip de caps de la seva branca.
-        Ser presents a les celebracions de Promesa, com a representants de pares i mares de la unitat.

De cara als pares i mares:
-        Demanar la seva col·laboració en l’organització d’alguna activitat de l’agrupament.
-        Fer una reunió informativa trimestral (principi de curs, Sant Jordi i campament).

De cara al poble i a la Parròquia:
-        Seguir preparant activitats de cara al poble i la parròquia, i estar oberts a noves propostes; anar a cantar nadales, ruta ecològica, primavera cultural, festes de Sant Bartomeu...
-        Seguir recolzant les activitats que reforcen la llengua, la cultura, en sintonía amb els eixos de l’escoltisme.

De cara a Escoltes de Menorca:
-        Participar en les activitats organitzades com a associació: l’Assemblea, Brancaco, Llum de Pau, Diada del Pensament, Sant Jordi.
-        Fomentar espais d’intercanvi amb altres agrupaments.

De cara als caus i infrastructures:
-        Potenciar el respecte al material i a les infrastructures, fent els caus acollidors i ordenats i sentint-los com a propis.


AE Sant Bartomeu, SEMPRE A PUNT!!

Visualitzacions de pàgina l'últim mes

Arxiu del blog