Inici de curs a Sobre Vell 02/11/14

Inici de curs a Sobre Vell 02/11/14
fotos

23 de maig 2009

Concurs de logotips

25 ANIVERSARI DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA SANT BARTOMEU
CONCURS DE LOGOTIPS
BASES 1. Hi poden participar totes les persones que hi estiguin interessades. 2. Els treballs s’han de presentar en DIN-A4 i en CD. 3. Els treballs poden ser a una tinta o a 2 tintes. 4. El logotip ha d’incloure les frases: “25 anys” i “Agrupament Escolta Sant Bartomeu de Ferreries". 5. Tot i no ser obligatori, es valorarà que a la imatge hi aparegui el dibuix d’un fulard. 6. El premi és de 100 €. 7. El logotip premiat quedarà en propietat de l’Agrupament, que en farà ús com a imatges de les celebracions del 25è aniversari durant tot el curs 2009-2010. 8. Els/les concursants han d’entregar les obres abans de dia 30 de juny de 2009 a la bústia de Sa Rectoria de Sant Bartomeu (Pla de l’Església). 9. El jurat serà designat per l’Agrupament i comptarà amb representants de l’agrupament i representants de les entitats artístiques de Ferreries. 10. Les obres s’han de presentar dins sobre tancat amb el lema “Concurs logotip 25 anys”. Dins el sobre s’inclourà el treball o treballs que es presentin en paper i en CD (Si es presenta més d’un treball, poden anar tots en el mateix CD) i un altre sobre amb les dades personals (nom, cognoms, adreça i telèfon). 11. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer durant el mes de juliol, directament a la persona interessada i informant a la premsa. Es farà entrega del premi i presentació del logotip guanyador a l’acte inaugural dels actes del 25è aniversari. 12. El jurat està qualificat per resoldre els possibles inconvenients que es puguin derivar de l’aplicació d’aquestes bases. 13. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació total i plena d’aquestes bases. 14. Els treballs no premiats es podran recollir a l’Agrupament. Ferreries, maig de 2009 Per a dubtes podeu contactar amb l’agrupament a través del correu electrònic: semprapunt@gmail.com

Visualitzacions de pàgina l'últim mes

Arxiu del blog